Bardzo się cieszymy, że możemy zaprosić Cię na II Konferencje ” Współczesne Wyzwania Dietetyki”. Jesteśmy przekonani, że jest to doskonałe miejsce dla studentów dietetyki, dyplomowanych dietetyków, a także innych specjalistów pracujących w obszarze ochrony zdrowia. Pragniemy poszerzać wiedzę by móc jeszcze lepiej rozwiązywać problemy żywieniowe pacjentów, pomagać ludziom prowadzić zdrowy styl życia, a w konsekwencji osiągnąć wyższą jakość życia, zdrowie i szczęście.